Zależności semantyczne między czasownikiem i wyrażeniem lokatywnym

Słowa kluczowe

Jak cytować

Grochowski, M. (1975). Zależności semantyczne między czasownikiem i wyrażeniem lokatywnym. Polonica, 1, 113–131. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/367

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.