Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Dobaczewski, A. (2001). Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej). Polonica , 21 , 51–68. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/370

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.