Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?

Słowa kluczowe

Jak cytować

Urban, M. (2001). Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?. Polonica , 21 , 259–268. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/378

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.