Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Waniakowa, J. (2001). Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim. Polonica , 21 , 330–334. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/379

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.