Próba opisu semantycznego wielosegmentowych jednostek leksykalnych z komponentem tak

Słowa kluczowe

Jak cytować

Sudujko, T. (2001). Próba opisu semantycznego wielosegmentowych jednostek leksykalnych z komponentem tak. Polonica , 21 , 105–140. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/386

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.