Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Bondaruk, A. (2000). Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim. Polonica , 20 , 71–82. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/394

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.