Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich

Słowa kluczowe

Jak cytować

Menzel, T. (2000). Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich. Polonica, 20, 253–270. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/396

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.