Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich

Słowa kluczowe

Jak cytować

Menzel, T. (2000). Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich. Polonica , 20 , 253–270. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/396

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.