Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu PIĘĆ

Słowa kluczowe

Jak cytować

Zbróg, P. (2000). Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu PIĘĆ. Polonica, 20, 111–136. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/400

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.