Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Duraj-Nowosielska, I. (2000). Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych). Polonica , 20 , 203–232. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/401

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.