Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko

Słowa kluczowe

Jak cytować

Węgiel, M. (2000). Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko. Polonica , 20 , 171–186. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/405

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.