Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Siatkowski, J. (2000). Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze). Polonica , 20 , 271–288. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/406

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.