Z pogranicza odmienności i nieodmienności. Pojęcie niezmorfologizowanej kategorii fleksyjnej i leksemu synkretycznego

Słowa kluczowe

Jak cytować

Wojdak, P. (2000). Z pogranicza odmienności i nieodmienności. Pojęcie niezmorfologizowanej kategorii fleksyjnej i leksemu synkretycznego. Polonica , 20 , 233–252. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/411

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.