Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Witkoś, J. (2000). Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim. Polonica , 20 , 5–22. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/414

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.