Model gramatyki generatywnej a fakt językowy (na wybranym przykładzie)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (1997). Model gramatyki generatywnej a fakt językowy (na wybranym przykładzie). Polonica , 18 , 77–94. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/463

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.