K. Kallas, Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych

Słowa kluczowe

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (1997). K. Kallas, Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych. Polonica , 18 , 234–236. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/466

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.