Struktura kwantytatywna wyrazów polisemicznych w słowniku, czyli o tzw. prawie Kryłowa (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Sambor, J. (1989). Struktura kwantytatywna wyrazów polisemicznych w słowniku, czyli o tzw. prawie Kryłowa (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). Polonica , 14 , 13–31. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/533

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.