Charakterystyka statystyczno-stylistyczna części mowy (na materiale Polskiego słownika frekwencyjnego)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Kamińska-Szmaj, I. (1989). Charakterystyka statystyczno-stylistyczna części mowy (na materiale Polskiego słownika frekwencyjnego). Polonica , 14 , 87–120. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/534

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.