Morfologiczne uwarunkowania przekształceń składni czasownika (Uwagi o składni czasowników staropolskich)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Kałkowska, A. (1989). Morfologiczne uwarunkowania przekształceń składni czasownika (Uwagi o składni czasowników staropolskich). Polonica , 14 , 175–182. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/535

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.