O niektórych przysłówkach przestrzennych w gwarze orawskiej

Słowa kluczowe

Jak cytować

Sikora, K. (1989). O niektórych przysłówkach przestrzennych w gwarze orawskiej. Polonica , 14 , 67–76. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/537

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.