Sprawozdanie z konferencji: Wypowiedź w językach słowiańskich (L'énontiation dans les langues slaves) — Paryż 15—18 III 1989

Słowa kluczowe

Jak cytować

Kałkowska, A. (1989). Sprawozdanie z konferencji: Wypowiedź w językach słowiańskich (L’énontiation dans les langues slaves) — Paryż 15—18 III 1989. Polonica , 14 , 211–213. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/547

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.