Próba analizy semantycznej wyrażeń przystaje na (coś) i przychyla się do (czegoś)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Grzybowski, W. (1986). Próba analizy semantycznej wyrażeń przystaje na (coś) i przychyla się do (czegoś). Polonica , 12 , 21–27. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/569

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.