Badanie wariantywności fleksyjnej w polszczyźnie mówionej (na przykładzie form wołacza rzeczowników)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Dunaj, B. (1986). Badanie wariantywności fleksyjnej w polszczyźnie mówionej (na przykładzie form wołacza rzeczowników). Polonica , 12 , 219–228. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/572

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.