Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Mazur, J. (1986). Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego). Polonica , 12 , 229–243. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/581

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.