Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Duszak, A. (1986). Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim. Polonica , 12 , 59–74. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/584

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.