Międzynarodowa Konferencja Komisji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Jabłonna pod Warszawą 31 V—5 VI 1982 r.)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Basara, J. (1983). Międzynarodowa Konferencja Komisji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Jabłonna pod Warszawą 31 V—5 VI 1982 r.). Polonica, 9, 255–257. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/635

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.