Tom 9 (1983): Tom IX
Tom IX

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=78915

Rozprawy

K. Waszakowa
5-28
Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim
A. Pohl
29-36
Posesywność w gramatyce generatywnej współczesnego języka polskiego
A. Malicka-Kleparska
37-52
Podwójna motywacja w morfologii generatywnej: formalny model derywacji nazw żeńskich w języku polskim
A. Malicka-Kleparska
37-52
Podwójna motywacja w morfologii generatywnej: formalny model derywacji nazw żeńskich w języku polskim
A. Malicka-Kleparska
37-52
Podwójna motywacja w morfologii generatywnej: formalny model derywacji nazw żeńskich w języku polskim
A. Awdiejew
53-87
Klasyfikacja funkcji pragmatycznych
B. Dancygier
89-113
Składniowa funkcja przymiotnika a jego związek z rzeczownikiem
U. Andrejewicz
115-133
Homonimia grup imiennych w zdaniach współczesnej polszczyzny
E. Jędrzejko
135-147
Opis formalnopowierzchniowych realizacji struktur z czasownikami strachu
A. Jakubczak
149-161
Forma orzeczenia zdania celowego w języku polskim
Z. Topolińska
163-168
Z zagadnień semantycznej i syntaktycznej interpretacji przysłówków
W. Grzybowski
169-177
O znaczeniach czasowników aprobować i zgadzać się
M. Grochowski
179-194
Kryteria rozróżniania znaczeń wyrażenia bodaj
I. Dulewiczowa
195-209
Wokatywna forma rzeczowników w języku polskim i rosyjskim
K. Siekierska
Z dziejów kształtowania się języka nauki polskiej. Funkcje porównań w średniopolskich źródłach wiedzy
Z. Kowalik-Kaleta
231-54
Strukturalistyczna a strukturalna klasyfikacja nazwisk