Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim

Słowa kluczowe

Jak cytować

Waszakowa, K. (1983). Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim. Polonica, 9, 5–28. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/646

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.