Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) prezentacja projektu badawczego

Słowa kluczowe

Jak cytować

Gruszczyński, W., Adamiec, D., & Ogrodniczuk, M. (2013). Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) prezentacja projektu badawczego. Polonica, 33, 309–316. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/665

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.