Modelowanie własności składniowych czasowników w nowym słowniku walencyjnym języka polskiego

Słowa kluczowe

Jak cytować

Przepiórkowski, A., Skwarski, F., Hajnicz, E., Patejuk, A., Świdziński, M., & Woliński, M. (2013). Modelowanie własności składniowych czasowników w nowym słowniku walencyjnym języka polskiego . Polonica, 33, 157–176. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/673

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.