„Etymologiczny słownik gwar polskich” — nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych

Słowa kluczowe

Jak cytować

Waniakowa, J. (2013). „Etymologiczny słownik gwar polskich” — nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych. Polonica, 33, 317–325. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/675

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.