Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji językowych stereotypów Polaka, Czecha i Słowaka w językach zachodniosłowiańskich

Słowa kluczowe

Jak cytować

Hebal-Jezierska, M. (2014). Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji językowych stereotypów Polaka, Czecha i Słowaka w językach zachodniosłowiańskich. Polonica, 34, 67–78. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/683

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.