Gdzie jest metafora? Sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogu
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

gesty metaforyczne
gesty ikoniczne
dialog
metafora
frazeologia gestyczna

Jak cytować

Kraśnicka, I. (2021). Gdzie jest metafora? Sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogu. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.2

Abstrakt

Artykuł przedstawia omówienie różnych sposobów realizowania gestów metaforycznych podczas wypowiedzi. Obserwacja dialogujących osób zaangażowanych w żywą dyskusję pokazuje, że metaforyczność jest wynikiem współpracy dwóch trybów semiotycznych, werbalnego i gestycznego, przy czym gesty na co najmniej kilka różnych sposobów mogą łączyć się z warstwą słowną wypowiedzi, wyrażając przy tym metaforyczne znaczenia. W celu ich opisania i analizy autorka, opierając się na podstawach teoretycznych wypracowanych w zakresie badań gestów (A. Kendon, D. McNeill, C. Müller, A. Cienki, J. Antas), wykorzystuje jako materiał badawczy wybrane odcinki programu informacyjno-publicystycznego „TAK JEST”. Analiza obejmuje wypowiedzi, które są egzemplifikacją pięciu różnych funkcji, jakie mogą  pełnić gesty metaforyczne w procesie tworzenia znaczeń.

https://doi.org/10.17651/POLON.41.2
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Antas, J. (2013). Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia. Łódź: Primum Verbum.

Cienki, A. (2008). Why study metaphor and gesture? W: A. Cienki i C. Müller (red.), Metaphor and Gesture (s. 5–25). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Górska, E. (2014). Dynamiczne podejście do metafory. Prace Filologiczne, LXIV(2), 109–122.

Jarmołowicz-Nowikow, E. (2019). Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jarząbek, K. (2016). Słownik mowy ciała Polaków. Katowice: UŚ.

Karpiński, M., Jarmołowicz-Nowikow, E., Malisz, Z., Szczyszek, M. i Juszczyk K. (2008). Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych. Investigationes Linguisticae, XVI, 83–98.

Kendon, A. (2004). Gestures: Visible action as utterance. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2008). Conceptual Metaphor Theory. Some Criticisms and Alternative Proposals. Annual Review of Cognitive Linguistics, 6, 168–184. DOI: 10.1075/arcl.6.08kov

Kraśnicka, I. (2020). Meaning in multisemiotic messages – functions of gestures accompanying speech as elements of utterance structure. Crossroads. A Journal of English Studies, 31(4), Studies in Cognitive Linguistic, 2, 7–22. DOI: 10.15290/CR.2020.31.4.01

Kraśnicka-Wilk, I. (2018). Gesty zachowane w języku. Relacja między językowymi i niejęzykowymi sposobami wyrażania znaczeń na przykładzie analizy semantyki frazeologizmu gestycznego „podać komuś rękę”. W: J. Winiarska i A. Załazińska (red.), Multimodalność komunikacji (s. 55–69). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Krawczyk, A. (1983). Frazeologizmy mimiczne i gestyczne. Socjolingwistyka, 5, 137–144.

Lakoff, G. i Johnson, M. (1988). Metafory w naszym życiu. przeł. T.P. Krzeszowski. Warszawa: PIW.

McNeill, D. (2016). Why we Gesture? The Surprising Role of Hand Movements in Communication. New York: Cambridge University Press.

McNeill, D. (2008). Unexpected metaphors. W: A. Cienki i C. Müller (red.), Metaphor and Gesture (s. 155–170). Netherlands: John Benjamins Publishing Company.

McNeill, D. (2005). Gesture and Thought. Chicago: University of Chicago Press.

McNeill, D. (1992). Hand and Mind. What Gestures Reveal about Thought. Chicago: University of Chicago Press.

Müller, C. (2008). What gestures reveal about the nature of metaphor. W: A. Cienki i C. Müller (red.), Metaphor and Gesture (s. 219–245). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Müller, C. (2014). Gesture as “deliberate expressive movement”. W: M. Seyfeddinipur i M. Gullberg (red.), From Gesture in Conversation to Visible Action as Utterance (s. 127–151). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Plater-Zyberk, A. (2017). Procedura identyfikacji i kategoryzacji wyrażeń metaforycznych w tekstach publicystycznych. Analiza porównawcza wyrażeń metaforycznych dotyczących lustracji. Socjolingwistyka, XXXI, 21–38. DOI: http://dx.doi.org./10.17651/SOCJOLING.31.2

Pragglejaz Group (2007). MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1–39.

Rybarkiewicz, D. (2017). Metafora w działaniu. Łódź: UŁ.

Steen, G. (2007). Finding Metaphor in Discourse: Pragglejaz and Beyond. Culture, Language and Representation, V, 9–25.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego. https://wsjp.pl/ (dostęp: 03.2021).

Źródła

https://TAK JEST (dostęp: 28.11.2020).

https://Softpatriotyzm vs Turbopatriotyzm – TVN24, 5 grudnia 2019 (dostęp: 02.2021).

https://Awantura o Plac Solidarności – TVN24, 1 kwietnia 2019 (dostęp: 02.2021).

https://„To jest przekroczenie granic prawa” – TVN24, 29 stycznia 2019 (dostęp: 02.2021).

https://Elżbieta Jakubiak i Adam Szłapka w „TAK JEST” (tvn24.pl), 4 kwietnia 2019 (dostęp: 12.2020).

Downloads

Download data is not yet available.