Słownik stereotypów i symboli ludowych. Recenzja książki Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (red.). „Słownik stereotypów i symboli ludowych”, t. II: Rośliny, cz. 5: Drzewa owocowe i iglaste (ss. 299), cz. 6: Drzewa liściaste (ss. 430), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020–2021.
PDF
ePUB
mobi

Jak cytować

Kurek, H., & Waniakowa, J. . (2022). Słownik stereotypów i symboli ludowych. Recenzja książki Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (red.). „Słownik stereotypów i symboli ludowych”, t. II: Rośliny, cz. 5: Drzewa owocowe i iglaste (ss. 299), cz. 6: Drzewa liściaste (ss. 430), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020–2021. Polonica , 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.10
https://doi.org/10.17651/POLON.42.10
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Bartmiński, J. i in. (1980). Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Bartmiński, J. (1988). Słownik ludowych stereotypów językowych. Założenia ogólne. Etnolingwistyka, 1, s. 11–34.

Bartmiński J. i Niebrzegowska-Bartmińska, S. (red.). (2017). Słownik stereotypów i symboli ludowych (t. II Rośliny, cz. 1: Zboża). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kurek, H. (1995). Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne. Kraków: Universitas.

Downloads

Download data is not yet available.