Tom 42 (2022): Tom XLII
Tom XLII

Najnowszy numer naszego czasopisma jest już dostępny. Zachęcamy do lektury opublikowanych w nim artykułów.

Redakcja czasopisma POLONICA

Rozprawy

Anna Wojciechowska-Pieszko
Przekład nawiązań intertekstualnych w filmach animowanych – analiza animacji wytwórni DreamWorks, Disney i Pixar
https://doi.org/10.17651/POLON.42.1
PDF (English) ePUB (English) mobi (English)
Piotr Zbróg
Szeregi wieloczłonowe w funkcji podmiotu w staropolszczyźnie
https://doi.org/10.17651/POLON.42.2
PDF ePUB mobi
Diana Saniewska
Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)
https://doi.org/10.17651/POLON.42.3
PDF ePUB mobi
Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta-Korytowska
Nazwy i logotypy stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz g/Głuchych
https://doi.org/10.17651/POLON.42.4
PDF ePUB mobi
Agnieszka Maciąg-Fiedler
Comata est signum naturale pestilentiae. O komecie w średniowiecznych łacińskich tekstach polskich autorów
https://doi.org/10.17651/POLON.42.5
PDF ePUB mobi
Marika Jocz, Marta Ruda, Bartłůmjej Wanot
Konstrukcje bezosobowe z podmiotem arbitralnym i generycznym w gramatyce kaszubskiej i śląskiej na tle gramatyki polskiej
https://doi.org/10.17651/POLON.42.6
PDF ePUB mobi
Karolina Lisczyk
Rzeczownik demoralizacja w polskim dyskursie parlamentarnym
https://doi.org/10.17651/POLON.42.7
PDF ePUB mobi
Lucie Mazalová, Michał Rzepiela
Czy określeń Bohemus i haereticus używano synonimicznie?
https://doi.org/10.17651/POLON.42.8
PDF (English) ePUB (English) mobi (English)
Serhii Fokin
Wydobywanie form gramatycznych analitycznych jako nowe wyzwania korpusowe (na materiale form trybu przypuszczającego w języku polskim i ukraińskim)
https://doi.org/10.17651/POLON.42.9
PDF (English) ePUB (English) mobi (English)