Onomastyka stosowana
PDF
ePUB
mobi

Jak cytować

Bijak, U. (2023). Onomastyka stosowana. Polonica , 43 (1), 219–228. https://doi.org/10.17651/POLON.43.13

Abstrakt

  

 

https://doi.org/10.17651/POLON.43.13
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Bijak, U. (2022). Porządkowanie nazewnictwa urzędowego Polski – zmiany, ustalanie, znoszenie toponimów oraz problemy z tym związane. Onomastica, 66, 355‒366.

Bijak, U. (2022). XXVII Międzynarodowy Kongres Onomastyczny (Kraków, 22–27 sierpnia 2021). Onomastica, 66, 381‒383.

Cieślikowa, A., Malec, M., Rymut, K. (red.). (1995‒2002). Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych ( t. 1‒7). Kraków: IJP PAN.

Cieślikowa, A. (2010). Onomastyka wczoraj, dziś, jutro. W: P. Żmigrodzki, B. Czopek-Kopciuch (red.), Język polski ‒ wczoraj, dziś, jutro (s. 82‒92). Kraków: IJP PAN.

Cieślikowa, A. (red.). (2007‒2016). Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku ( t. 1‒6). Kraków: IJP PAN.

Czopek-Kopciuch, B. (2014). Onomastyka przyszłości. Polonica, 34, 167–172.

Elektroniczny słownik hydronimów Polski . https://eshp.ijp.pan.pl/ (dostęp: 2.11.2023).

Internetowy słownik nazwisk w Polsce . https://nazwiska.ijp.pan.pl/ (dostęp: 2.11.2023).

Magda-Czekaj, M. (2014). „Ludzie listy piszą …” – o etymologiach nazwisk. Onomastica, 58, 297‒305.

Rymut, K. i in. (red.). (1996‒2018). Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany ( t. 1–16). Kraków: IJP PAN.

Taszycki, W. (red.). (1965–1987). Słownik staropolskich nazw osobowych ( t. 1‒7). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Urszula Bijak

Downloads

Download data is not yet available.