Tom 43 (2023): Tom XLIII
Tom XLIII

Najnowszy numer naszego czasopisma jest już dostępny. Zachęcamy do lektury opublikowanych w nim artykułów.

Redakcja czasopisma POLONICA

Rozprawy

Małgorzata Weronika Czachor
5-31
Różnorodność znaczeniowa konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: wieloznaczność a treść propozycjonalna zdania
https://doi.org/10.17651/POLON.43.1
PDF ePUB mobi
Katarzyna Dziwirek
33-47
Przenośne użycia czasownika dotknąć w polskim i angielskim
https://doi.org/10.17651/POLON.43.2
PDF (English) ePUB (English) mobi (English)
Adrianna Piotrowska
49-61
Homonimia gramatyczna jednostek o postaci maksimum, minimum
https://doi.org/10.17651/POLON.43.3
PDF ePUB mobi
Tomasz Jelonek
63-75
Nazewnictwo funkcjonujące na językowo-kulturowych pograniczach miast i wsi w dobie globalizacji
https://doi.org/10.17651/POLON.43.4
PDF ePUB mobi
Björn Wiemer, Anna Socka, Joanna Wrzesień-Kwiatkowska
77-107
Relacje między znaczeniami modalnymi i znaczeniami aspektowymi w języku polskim. Odpowiedzi z badania korpusowego
https://doi.org/10.17651/POLON.43.5
PDF (English) ePUB (English) mobi (English)
Kamil Stachowski
109-127
O pochodzeniu pol. budyń
https://doi.org/10.17651/POLON.43.6
PDF ePUB mobi
Iwona Król
129-144
Wpływ internacjonalizacji na systemy słowotwórcze języka polskiego i arabskiego na przykładzie złożeń z pierwszym członem liczebnikowym
https://doi.org/10.17651/POLON.43.7
PDF ePUB mobi
Małgorzata Gębka-Wolak
145-168
Korpusy i narzędzia cyfrowe w lingwistycznych analizach problemów prawnych. Jednostki tekstu prawnego w ustawie „Prawo własności przemysłowej”
https://doi.org/10.17651/POLON.43.8
PDF ePUB mobi
Emil Popławski
169-191
Koło Trzech Króli każdy się w kożuch tuli. Przysłowia związane ze świętem Objawienia Pańskiego w polszczyźnie
https://doi.org/10.17651/POLON.43.9
PDF ePUB mobi
Aleksandra Wójcik
193-206
Zanik czeskich imiesłowów przysłówkowych – memento mori dla polszczyzny?
https://doi.org/10.17651/POLON.43.10
PDF (English) ePUB (English) mobi (English)