Empiryczna sieć powiązań leksykalnych
PDF

Słowa kluczowe

sieć empiryczna
semantyka leksykalna
relacje leksykalne
słownik naturalny
lingwistyka komputerowa

Jak cytować

Gatkowska, I. (2015). Empiryczna sieć powiązań leksykalnych. Polonica, 35, 155–178. https://doi.org/10.17651/POLON.35.13

Abstrakt

The properties of experimentally built association networks were studied from many different points of view. The results of those investigations show that if one aims to treat an empirical network as a ‘natural dictionary’ suitable for text processing algorithms, one should develop a consistent and linguistically valid set of semantic relationships which may explain information borne by word associations. The aim of this paper is describe a preliminary set of relationships which are applicable to word associations, and show how those associations, if classified, define the meaning of a noun which is a node of the network.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.13
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., 1988a, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 169–183.

—1988b, Słownik ludowych stereotypów językowych. Założenia ogólne, [w:] Etnolingwistyka 1, red. J. Bart miński, Lublin, s. 11–34.

Chomsky N.,1965, Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge Mass.

Clark H.H., 1970, Word Associations and Lingustic Theory, [w:] New Horizons in Linguistics, red. J. Lyons, s. 271–286.

De Deyne S., Storms G., 2008, Word associations: Network and semantic properties, Behavior Research Methods 40 (1), s. 213–231.

Fillmore Ch.J., 2000, FrameNet, The Work. The Product. The Applications, https://framenet.icsi.berkeley.edu.

Gatkowska I., Korzycki M., Lubaszewski W., 2013, Can Human Association Norm Evaluate Latent Semantic Analysis? [w:] Proceedings of the 10th NLPCS Workshop, Marseille, s. 92–104.

Gatkowska I., 2014, Word Associations as a Linguistic Data, [w:] Languages in Contact 2012, t. 1, red. P. Chruszczewski, J. Rickford, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski, Wrocław, s. 79–92.

Geeraerts D., 2010, Theories of Lexical Semantics, Oxford Linguistics.

Kent G.H., Rosanoff A.J., 1910, A study of association in insanity, American Journal of Insanity 67 (37–96), s. 317–390.

Kiss G.R., Armstrong C., Milroy R., Piper J., 1973, An associative thesaurus of English and its computer analysis, [w:] The Computer and Literary Studies, red. A.J.Aitken, R.W. Bailey, Edinburgh, s. 153–165.

Kurcz I., 1967, Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słów z listy Kent-Rosanoffa, Studia Psychologiczne VIII, s. 122–255.

Lubaszewski in., 2001, Słowniku fleksyjnym języka polskiego, dokument elektroniczny, Kraków

Lubaszewski W., Gatkowska I., Haręza M., 2015, Human Association Network and Text Collection, [w:] Natural Language Processing and Cognitive Science, red. B. Sharp, R. Delmonte, Berlin–New York, s. 101–114.

Lyons J., 1963, Structural Semantics. An Analysis of Part of the Vocabulary of Plato (Publ. of the Philological Society 20), Oxford.

— (red.), 1970, New Horizons in Linguistics, Harmondsworth.

— 1984 (1977), Semantyka, t. 1 (Semantics 1), tłum. A. Weinsberg,Warszawa.

Meľčuk I.A., 2007, Lexical Functions, [w:] Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research, red. H. Burger, D. Dobrovol’skij, P. Kühn, N. Norrick, Berlin–New York, s. 119–131.

Miller G. A., Beckwith R., Fellbaum Ch., Gross D., Miller K., 1998, Introduction to WordNet: An On-line Lexical Database, [w:] WordNet An Electronic Lexical Database, red. Ch. Fellbaum, Cambridge Mass.

Melinger A., Weber A., 2006, Database of Noun Associations for German, http://www.psycholing.es. uni-tuebingen.de/nag [dostęp: 03.05.2015].

Moss H., Older L., 1996, Birkbeck word association norms, Psychology Press.

Murphy M.L., 2003 (2008), Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy, and other Paradigms, Cambridge.

Nelson D.L., McEvoy C.L, Schreiber T.A., 1998, The University of South Florida word association, rhyme, and word fragment norms, www.usf.edu/FreeAssociation/ [data dostępu: 6.06.2013].

Palermo D.S., Jenkins J.J., 1964, Word Associations Norms: Grade School through College, Minnea - polis.

Postman L., Keppel G., 1970, Norms of Word Association, New York, Academic Press.

Pohl A., 2009, Rozstrzyganie wieloznaczności, maszynowa reprezentacja znaczenia wyrazu i ekstrakcja znaczeń, [w:] Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu, red. W. Lubaszewski, Kraków.

Rapp R., 2002, The Computation of Word Associations: Comparing Syntagmatic and Paradigmatic Approaches, [w:] Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics, Taipei.

Ruppenhofer J., Ellsworth M., Petruck M.R.L., Johnson C.R, Scheffczyk J., 2010, FrameNet II: Extended Theory and Practice, Berkeley.

Schank R.C., 1975, Conceptual Information Processing, Amsterdam.

Schank R.C., Abelson R., 1977, Scripts Plans Goals and Understanding, Hillsdale NJ.

Schulteim Walde S., Borgwaldt S., Jauch R., 2012, Association Norms of German Noun Compounds, [w:] Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, Istanbul.

Sowa J.F., 2000, Knowledge Represetation. Logical, Philosophical, and Computational Foundations, Course Technology, Boston.

Steyvers M., Tenenbaum J.B., 2005, The Large-Scale Structure of Semantic Networks: Statistical Analyses and a Model of Semantic Growth, Cognitive Science 29, s. 41–78.

Uhr P., Klahold A., Fathi M., 2013, Imitation of the Human Ability of Word Association, JSCSE 3 (3), s. 2251–7545.

Wandmacher T., Ovchinnikova E., Alexandrov T., 2008, Does Latent Semantic Analysis reflect human associations, [w:] Proceedings of the ESSLLI Workshop on Distributional Lexical Semantics.

Wettler M., Rapp R., Sedlmeier P., 2005, Free word associations correspond to contiguities between words in text, Journal of Quantitative Linguistics 12 (2), s. 111–122.

Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl, on-line. http://www.opencyc.org/

Wielki Słownik Frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.