Tom 35 (2015): Tom XXXV
Tom XXXV

Rozprawy

Michał Rzepiela
13-23
„Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” z perspektywy 60 lat
https://doi.org/10.17651/POLON.35.1
PDF
Hubert Wolanin
25-37
Kwalifikacja gramatyczna wybranych indeklinabiliów w łacińskiej praktyce leksykograficznej
https://doi.org/10.17651/POLON.35.2
PDF
Michał Czerenkiewicz
39-47
Czy potrzeba nam dzisiaj polskiego słownika łaciny renesansowej i barokowej?
https://doi.org/10.17651/POLON.35.3
PDF
Katarzyna Głogowska
49-60
Exercete Latine! — Słownik tematyczny języka łacińskiego z ćwiczeniami
https://doi.org/10.17651/POLON.35.4
PDF
Kacper Kardas
61-70
Nowy słownik polsko-łaciński. Propozycje założeń
https://doi.org/10.17651/POLON.35.5
PDF
Jadwiga Waniakowa
71-80
Rola słowników łaciny średniowiecznej w badaniach nad słowiańskimi nazwami roślin
https://doi.org/10.17651/POLON.35.6
PDF
Bogdan Walczak
81-86
Historyk języka polskiego o grzecznym i grzeczności
https://doi.org/10.17651/POLON.35.7
PDF
Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej
87-101
Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy
https://doi.org/10.17651/POLON.35.8
PDF
Mariusz Leńczuk
103-114
Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. — terminy, źródła, perspektywy badawcze
https://doi.org/10.17651/POLON.35.9
PDF
Marcin Kuźmicki
115-129
Czynnik pamięciowy w powstawaniu tekstu średniowiecznego
https://doi.org/10.17651/POLON.35.10
PDF
Zuzanna Krótki
131-145
Polskie leksemy o rdzeniu czel-/czoł- wywodzące się od czoło
https://doi.org/10.17651/POLON.35.11
PDF
Marek Ruszkowski
147-154
Wariantywność form orzecznika przymiotnego
https://doi.org/10.17651/POLON.35.12
PDF
Izabela Gatkowska
155-178
Empiryczna sieć powiązań leksykalnych
https://doi.org/10.17651/POLON.35.13
PDF
Jakub Bobrowski
179-189
Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym
https://doi.org/10.17651/POLON.35.14
PDF
Piotr Żmigrodzki
191-197
Czego nie będzie w „Wielkim słowniku języka polskiego PAN” — polskie (?) słownictwo curlingowe
https://doi.org/10.17651/POLON.35.15
PDF
Agnieszka Kijak
199-207
O nazwach klubów biegowych
https://doi.org/10.17651/POLON.35.16
PDF
Iwona Król
209-218
Animal Names in Polish and Arabic
https://doi.org/10.17651/POLON.35.17
PDF
Iwona Król
219-229
Sposoby wyrażania mnogości zbiorowej w języku polskim i w języku arabskim
https://doi.org/10.17651/POLON.35.18
PDF