O nazwach klubów biegowych
PDF

Słowa kluczowe

onomastyka
ideonimy
chrematonimy
nazwy klubów biegowych
maraton

Jak cytować

Kijak, A. (2015). O nazwach klubów biegowych. Polonica, 35, 199–207. https://doi.org/10.17651/POLON.35.16

Abstrakt

The subject of the article is an attempt to describe the running team names: the structure and the meaning. This category of onyms is new and connected with popularity of running. A basis is the material collected during the marathons in 2014.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.16
PDF

Bibliografia

Anusiewicz J., Skawiński J., 2000, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław 2000.

SFWP: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa 2001.

NSJP: Nowy słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2005.

Gruchmanowa M., Walczak B. (red.), 1999, Słownik gwary miejskiej Poznania, wyd. II z suplementem, Warszawa–Poznań.

Rzetelska - Feleszko E. (red.), 1998, Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków.

SFJP: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1968.

Słownik języka polskiego PWN (dostęp online: www.sjp.pl).

Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.