Tom 6 (1981): Tom VI
Tom VI

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=78363

Rozprawy

R. Laskowski
7-18
Semiotyczna funkcja alternacji morfonologicznych
L. Richter
19-35
Wpływ tempa mowy na czas trwania głosek w języku polskim
H. Galton
37-48
Nowa teoria o znaczeniu aspektu werbalnego słowiańskiego (na materiale polskim)
H. Włodarczyk
49-56
Czasowniki ruchu a kategoria aspektu w języku polskim
R. Huszcza
57-71
Tematyczno-rematyczna struktura zdania w języku polskim
O. Wojtasiewicz, B. Bojar
73-80
O spójnikach wewnętrznych i zewnętrznych
K.M. Solecka
81-93
Przestrzeń statyczna i jej leksykalne eksponenty
K. Kallas, M. Szupryczyńska
95-109
Kryteria syntaktyczne w opisie słowotwórczym kompozycji przymiotnikowych
I. Bobrowski
111-126
O niektórych cechach subkategoryzacji polskich czasowników dawania, brania i otrzymywania
A. Bednarek
127-136
Przestępstwo a zbrodnia. Próba semantycznego opisu
Z. Trybulec
139-143
Czy wyrazy typu attache, blond, porno traktować jako odmienne?
Z. Zierhofferowa
145-164
Liczba pojedyncza wyrazu lato w znaczeniu 'annus’ w języku polskim
T. Rokicka
165-180
Próba półautomatycznego rozpoznawania rodzaju gramatycznego rzeczowników polskich na podstawie graficznej postaci mianownika (l. poj.)
A. Awdiejew, J. Labocha, K. Rudek
181-187
O typologii tekstów języka mówionego
A. Kowalska
189-198
Typy podziałów słowotwórczych w dialektach północno-wschodniej Polski
T. Józefowicz
201-216
Ortograficzne skróty dla niewidomych jako językoznawczy problem polonistyczny
Materiały konferencyjne
25 lat językoznawstwa polonistycznego w Polskiej Akademii Nauk (materiały z konferencji naukowej odbytej w Krakowie w dniu 24 IX 1979):
S. Urbańczyk
217-218
Przemówienie powitalne
M. Kucała
219-224
Działalność naukowa Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie (1953— 1973)
J. Basara
225-230
Zakład Językoznawstwa PAN w Warszawie w latach 1954—1973 — historia i działalność naukowa
K. Rymut
231-235
Pierwsze lata działalności Instytutu Języka Polskiego PAN
K. Pisarkowa
236-241
Możliwości i ograniczenia opisu zmian składniowych w polszczyźnie
K. Żelazko
242-246
Słownik języka polskiego XVII i pierwszej połowy XVIII wieku — stan prac, perspektywy i założenia metodologiczne
Z. Topolińska
247-251
Po co uczymy Polaków polskiego?